Warunki reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym, z późniejszymi zmianami przepisów. Reklamacja rozpatrywana będzie tylko z załączonym dowodem zakupu (faktura, paragon).

Produkt posiada 2 letnią gwarancję, obejmującą wszystkie wady wynikające z winy producenta. Reklamacji podlega stwierdzona wada fizyczna lub prawna produktu (rękojmia).

Ważne:
Po odebraniu bagażu od przewoźnika należy go skontrolować. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, prosimy niezwłocznie zgłosić reklamację do przewoźnika.

Reklamacji nie podlegają:

  • Produkty z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu,
  • Wyroby, które posiadają uszkodzenia mechaniczne jak: pęknięcia, obtarcia, zadrapania, rozprucia,
  • Przecięcia, przeciążenia, które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania,
  • Uszkodzenia mechaniczne taśm suwaków powstałych z winy użytkownika,
  • Uszkodzenia spowodowane działaniem substancji żrących,
  • Wyroby zużyte w sposób naturalny, tj. zmiany zachodzące w czasie użytkowania,
  • Wyroby, w których uszkodzenia powstały podczas transportu i/lub przeładunku,
  • Wyroby, w których klient dokonał zmian konstrukcyjnych lub naprawa została dokonana w innym serwisie.