Instrukcja zamków TSA

W celu ustawienia własnej kombinacji cyfr w walizce z zamkiem TSA proszę wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz zamek (oryginalnie zaprogramowano kod: 0-0-0).
  2. Przyciskaj ołówkiem lub innym ostrym narzędziem przycisk „RESET” aż do usłyszenia kliknięcia.
  3. Obracając tarcze ustaw własną kombinację cyfr (np. 1-2-3) z ciągle dociśniętym przyciskiem „RESET”.
  4. Zwolnij przycisk „RESET”.
  5. Proszę zapamiętać ustawiony kod. W celu zmiany zaprogramowanego kodu powtórz kroki 1-4.
  6. Miejsce na kluczyk pozwala służbom celnym na otwarcie bagażu i ponowne zamknięcie po inspekcji bez zniszczenia zamka.